อนุทิน 68185 - ไกรสิทธิ์ ไกร เกษี

วันนี้ มีโอกาสได้ต้อนรับคณะของท่าน พนม พงษ์ไพบูลย์ ซึ่งเดินทางมาเยี่ยมโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี ได้ร่วมเดินทางไปเยี่ยมโรงเรียนบ้านซับบอน โรงเรียนเล็กๆริมถนนมิตรภาพห่างจากตัวเมืองสระบุรีประมาณ 30 กม.โรงเรียนตั้งอยู่กลางถูกขนาบข้างด้วยโรงปูนนครหลวงและ ทีพีไอ ฝุ่นควันจากโรงปูนเป็นมลภาวะสำคัญที่มีผลต่อสุขภาพของนักเรียนและครู หลังจากนั้นไปเยี่ยมโรงเรียนมวกเหล็กวิทยาต่อ

เขียน 16 Aug 2010 @ 15:49 () แก้ไข 20 Aug 2010 @ 13:46, ()


ความเห็น (0)