อนุทิน 68176 - krutoiting

krutoiting
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เด็กไทยฟันดี มี 8 ข้อ มีข้อ 8 ต้องดูแลเรื่องน้ำอัดลม กรุณาอย่าจำหน่ายน้ำอัดลม น้ำหวาน รวมถึงนมเปรี้ยว

เสนอแนะเรื่องของเด็กที่ตั้งชมรม อายุการประเมิน  3 ปีครั้ง คือปี 56 เทอมต้นและขอให้ดำเนินการต่อเนื่อง มีรางวัลให้ด้วย

ผอ.ไพรัตน์ กล่าวให้กำลังใจรร.ส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ให้ต่อยอดต่อไป

ผลการประเมินรอฝ่ายเลขา อีก 27 โรงเรียนที่เหลือก็รอการประเมินต่อ

เขียน 16 Aug 2010 @ 12:18 ()


ความเห็น (0)