อนุทิน #68174

เกณฑ์ที่ 9 นักเรียนเราไม่มีพฤติกรรมเสี่ยง

ไม่มีนร.ต้องส่งต่อ

ได้35 คะแนนเต็ม ผ่านเกณฑ์ ประเมินขั้นดีมาก  เย้!

ของฉันเอง

เขียน:

ความเห็น (0)