อนุทิน 68174 - krutoiting

  ติดต่อ

เกณฑ์ที่ 9 นักเรียนเราไม่มีพฤติกรรมเสี่ยง

ไม่มีนร.ต้องส่งต่อ

ได้35 คะแนนเต็ม ผ่านเกณฑ์ ประเมินขั้นดีมาก  เย้!

ของฉันเอง

  เขียน:  

ความเห็น (0)