อนุทิน 68172 - krutoiting

krutoiting
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

องค์ประกอบที่ 7 ด้านความสูง น้ำหนักตามเกณฑ์ของสพฐ.

ให้ใช้เกณฑ์ของกรมอนามัย ซึ่งต่างกันมากในเรื่องความเตี้ยกว่า

ได้มีการนำเกณฑ์ไปใช้ในเรื่องใดบ้างหรือไม่

แบบอร.14 ลงบันทึกติดต่ออนามัยมาช่วย

ให้บันทึกอย่างสมบรูณ์

ยกเว้นเด็กอ้วนไม่ให้ดื่มนม

การจำหน่ายอาหารที่มีผลเสีย

มาตราฐานโรงอาหารพัฒนาขึ้นมาก แต่มีบางอย่างจำเป็นต้องผ่าน

เรื่องโต๊ะเตรียมอาหาร พื้นที่ต้องสูงกว่าพื้นอย่างน้อย...เซ็นติเมตร

ผ้าคลุมอาหารต้องเปลี่ยนเป็นตู้ ผาชี

ภาชนะต้องลวกตรงนี้ดีมาก

ถังขยะแยกสีชัดเจน แต่ควรมีฝาปิดมิดชิด

บ่อบำบัดต้องปรับโครงสร้าง

แม้จะใช้ตะแกรงก็ไม่สามารถดักไขมันได้

ได้คะแนน 47 คะแนน

เขียน 16 Aug 2010 @ 11:59 ()


ความเห็น (0)