อนุทิน 68171 - krutoiting

krutoiting
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

น้องพัธประเมินเรื่องสุขศึกษษในโรงเรียน

จากการสุ่มตอบแบบสอบถามร้อยละ 80 ผ่านเกณฑ์

ในเรื่องกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ในโรงเรียน

ให้สุขศึกษษในชั้นเรียน

แต่ขาดเรื่องเอกสารความรู้ในชั้นเรียน ให้ติดต่อกับงานสุขศึกษารับเอกสาร

เรื่องการแปรงฟันทุกคนผ่าน

นร.เป็นเหาบางคน

ได้ 38 คะแนน ผ่านการประเมินขั้นดีมาก

เขียน 16 Aug 2010 @ 11:49 ()


ความเห็น (0)