อนุทิน 68170 - krutoiting

krutoiting
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

องค์ประกอบที่ 5 การตรวจสุขภาพจากจนท.ได้รับการตรวจทุกคน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง

และนักเรียนต้องมีการตรวจสุขภาพให้กันและกัน ตรวจกันเอง (เป็นพระราชดำริของสมเด็จพระเทพฯ) และควรบันทึกหลังการตรวจทุกครั้ง

การทดสอบสายตา การได้ยิน ช่องปาก ฟันได้รับการรักษาแล้วจึงถือว่าไม่ผุโดยทันตแพทย์รพ สมุทรสาคร

เหงือกอักเสบร้อยละ27

ข้อ9  10  11 ฉีดวัคซีนครบทุกคน

12 นักเรียนที่มีปัญหาสุขภาพ(เหา) มีบริการดีมาก

มีหลักฐานการส่งต่อเรียบร้อยในกรณ๊ที่นร.ป่วยโรคอันตราย

คะแนนเต็มร้อย

เขียน 16 Aug 2010 @ 11:46 ()


ความเห็น (0)