อนุทิน 68169 - krutoiting

krutoiting
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

การประเมินสุขภาพรร.ประธานกล่าวชมการวางแผนงาน

องค์ประกอบที่ 4..ในข้อ2,3,4 ดีหมด แต่ข้อ2 มีปัญหาพบยุงและลูกน้ำขัง

ข้อ1 เกณฑ์มาตราฐาน 10 ข้อ ผ่าน ปลอดภัย เป็นระเบียบสวยงาม

ห้องสมุด ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ผ่านแม้จะมีน้องหมานอนอยู่

การจัดยาใส่ตู้ ยากินควรอยู่ชั้นกลาง

วัสดุอุปกรณ์ควรอยู่ และยาใช้ภายนอก

ป้ายโอเค และวันหมดอายุ

วัสดุอุปกรณ์ที่ไม่จำเป็นควรเอาออก

ส้วมสะอาดดีไม่มีปัญหา

ภาชนะดื่มน้ำควรแยกเฉพาะคน และไม่ควรมีแก้ววางไว้

การควบคุม จำกัดสัตว์นำโลก ยุงลำคาญเยอะมาก

บ่อดักไขมันไม่มี

อุปกรณ์ดับเพลิง ทีใช้ไม่ได้ให้เอาออก ตัดคะแนน 3คะแนน

รวมคะแนน

เขียน 16 Aug 2010 @ 11:42 ()


ความเห็น (0)