อนุทิน #68151

เรียนอาจารย์ด้วยความเคารพ

     ความรู้ที่ได้จากการเรียนในวิชา ภาษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู นั้น ความรู้ที่ได้นำมาใช้ประโยชน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับ

เขียน:

ความเห็น (0)