อนุทิน 68139 - พงศ์ประสิทธิ์ อ่อนจันทร์

วันที่ 23 - 29 สิงหาคม 2553 นำนักศึกษาไปดูงานการพัฒนาชุมชนและการจัดการท่องเที่ยว ณ กรุงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

เขียน 15 Aug 2010 @ 17:51 ()


ความเห็น (0)