อนุทิน #68139

วันที่ 23 - 29 สิงหาคม 2553 นำนักศึกษาไปดูงานการพัฒนาชุมชนและการจัดการท่องเที่ยว ณ กรุงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

เขียน:

ความเห็น (0)