อนุทิน 68133 - krutoiting

  ติดต่อ

ภาพธรรมชาติบำบัด อยากให้ผู้เชี่ยวชาญผู้สูงอายุทำวิจัย

การสังเกตสัมผัสใจตัวเอง ยามขุ่นข้องหมองใจ

กลับฟื้นสดใสได้เมื่อเห็นความงดงามในธรรมชาติ

จิตใจกลับสว่างใส ความรู้สึกหนักหายไปกลับเบาสบาย

และจิตบอกให้แผ่เมตตาได้

ธรรมชาติช่วยได้จริงๆ

หากเรามีโอกาสสัมผัสธรรมชาติบ่อยๆ

ใกล้ชิด แล้ว ฟังเสียงธรรมชาติ บางที

ธรรมชาติอาจกระซิบหนทางเดินให้ก็ได้

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)