อนุทิน 68078 - อิน

  ติดต่อ

วันที่ 12 สิงหาคม 2553

โรงเรียนบ้านนาลับแลงร่วมกับอำเภอทองแสนขัน ร่วมจัดกิจกรรม วันแม่ เพื่อสืบสานวิถีไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น โรงเรียนบ้านนาลับแลงได้รับทุนสนับสนุนสงเคราะห์ จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำนวน 1000 บาท คือ          ดช. อภินันท์ ยะตะนะ

  เขียน:  

ความเห็น (0)