อนุทิน 68078 - อิน

อิน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันที่ 12 สิงหาคม 2553

โรงเรียนบ้านนาลับแลงร่วมกับอำเภอทองแสนขัน ร่วมจัดกิจกรรม วันแม่ เพื่อสืบสานวิถีไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น โรงเรียนบ้านนาลับแลงได้รับทุนสนับสนุนสงเคราะห์ จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำนวน 1000 บาท คือ          ดช. อภินันท์ ยะตะนะ

เขียน 13 Aug 2010 @ 14:05 ()


ความเห็น (0)