อนุทิน #68078

วันที่ 12 สิงหาคม 2553

โรงเรียนบ้านนาลับแลงร่วมกับอำเภอทองแสนขัน ร่วมจัดกิจกรรม วันแม่ เพื่อสืบสานวิถีไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น โรงเรียนบ้านนาลับแลงได้รับทุนสนับสนุนสงเคราะห์ จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำนวน 1000 บาท คือ          ดช. อภินันท์ ยะตะนะ

เขียน:

ความเห็น (0)