อนุทิน 68077 - อิน

อิน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันที่ 8 สิงหาคม 2553

โรงเรียนบ้านนาลับแลงร่วมกับศูนย์วัฒนธรรมอำเภอทองแสนขัน และวัดนาลับแลง ร่วมจัดกิจกรรม วันแม่ เพื่อสืบสานวิถีไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น โรงเรียนบ้านนาลับแลงส่งเด็กเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม การตอบปัญหาธรรมะ ว่าด้วย ความกตัญญู กตเวทิตา ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 คือ 1. ดญ. วริศรา ทับท่าช้าง 2. ดญ. ธนพร จังโสพานิชย์

 

เขียน 13 Aug 2010 @ 13:56 ()


ความเห็น (0)