อนุทิน 68073 - ลุงรุน

ลุงรุน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

จากผลงานการสอน สร้างภาพกราฟิคด้วย Panit แก่นักเรียนช่วงชั้นที่ 1 นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับประเทศ ปี 2551 และ รางวัลเหรียญทอง ระดับประเทศ ปี 2552 จึงอยากจะสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ออนไลน์ เรื่อง "สอนสร้างภาพกราฟิคด้วย MS.Paint อย่างไร ได้เหรียญทองระดับประเทศ" แต่จะเป็นเรื่องที่ง่ายเกินไปหรือเปล่า น่าสนใจหรือเปล่า คิด... คิด... คิด... ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ  ใครเห็นด้วย ช่วยตอบที...

เขียน 13 Aug 2010 @ 12:36 ()


ความเห็น (0)