อนุทิน 68066 - ดร. ไมตรี สุนทรวรรณ

เช้าวันนี้สร้างทีมให้ตระหนักและเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างคำว่า กลุ่มกับทีม

เพื่อเรียนรู้มุ่งสู่ Miracle Team

เขียน 13 Aug 2010 @ 11:06 ()


ความเห็น (0)