อนุทิน 68031 - ศรีกรม

  • ๑๑ ส.ค. ตอนเช้าได้พูดคุยกับผู้เข้ารับการอบรมฯเพื่อแนะนำภารกิจของศูนย์ฯ
  • ตอนเช้าเดินทางไปดูการทดสอบเครื่องไฟฟ้า ณ บริษัทอิตัลไทย จังหวัดสมุทรสาคร
  • ไปเที่ยวตลาดทะเลไทย ของราคาไม่แพง
  • กลับถึงสำนักงานตอนเย็น
  • วันนี้รถติดมาก เนื่องจากมีวันหยุดหลายวัน ต้องเดินทางกลับถึงบ้านเกิอบถึงสามทุ่ม
  • คติ...คนที่ไม่มีเป้าหมาย ย่อมไม่มีวันเป็นวีระบุรุษ...ซอนต๊อกราชินีสามแผ่นดิน
เขียน 12 Aug 2010 @ 16:07 ()


ความเห็น (0)