อนุทิน 68029 - ศรีกรม

  • ๙ สิงหาคม ทำพิธีเปิดการอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรฯรุ่นที่ ๕/๒๕๕๓
  • ประชุมคณะทำงานประสานที่ปรึกษาการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
  • ตอนบ่าย ได้พาคณะผู้เข้ารับการอบรมฯไปดูงานพิพิธภัณฑ์อัยการไทย
  • คติ...ในชีวิต ไม่มีความเสี่ยงใด ๆ จะยิ่งใหญ่เท่าการเสี่ยงชีวิตที่จะมีชีวิตอยู่ไปในแต่ละวัน...ซอนต๊อกราชินีสามแผ่นดิน
เขียน 12 Aug 2010 @ 15:58 ()


ความเห็น (0)