อนุทิน 68028 - วิรัตน์ คำศรีจันทร์

๖๙. หากเป็นคนทำงานความรู้และบริการวิชาการ อย่าจิตเล็กและมองใกล้ 

คนทำวิจัย ทำงานความรู้และบริการวิชาการแก่สังคมนั้น ผมมักบอกแก่เพื่อนร่วมงานอยู่เสมอเพื่อย้ำถึงคุณธรรมและความเป็นสิ่งสำคัญยิ่งว่า การเรียนรู้กับผู้คนและชุมชนนั้น นอกจากมุ่งร่วมสร้างความรู้และสะสมภูมิปัญญาสังคมตามกำลังตนแล้ว ต้องมุ่งวิถีน้อมตนเรียนรู้เพื่อเกิดความเคารพผู้อื่น อย่ารู้เพียงได้เปรียบ เหนือกว่า ทำบทบาทเกินวิชาการ อย่ารู้เพียงชิงกุมข่าวสาร ควบคุม ใส่ทรีตเมนต์และกำหนดเงื่อนไขชีวิตผู้อื่นซึ่งไม่ใช่วิถีนักวิจัยที่ดี อย่าลอบใช้ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับผู้อื่นเพียงบรรลุวัตถุประสงค์ตน เมื่อพ้นกาลเทศะจำเพาะ สิ่งดีอาจเป็นเลว-เลวเป็นดี แต่สังคมต้องดำรงอยู่ยืนยาวกว่าปัจเจกและยุคสมัยผู้คนแต่ละรุ่น จึงไม่ควรทำเพียงให้ตนได้ชื่อว่ามีความสำเร็จ มีชื่อเสียง รู้สึกปลอดภัย ทว่า กลับทำให้สังคมเสียความเชื่อมั่นต่องานความรู้ เสียศรัทธาและความวางใจต่อเพื่อนมนุษย์ หวาดระแวง เสียหายลึกซึ้ง ไม่ว่าจะเป็นครู แพทย์ นักวิจัย ผู้บริการวิชาการแก่สาธารณะ และคนทำงานความรู้ทุกสาขา

เขียน 12 Aug 2010 @ 15:38 () แก้ไข 13 Aug 2010 @ 09:19, ()


ความเห็น (0)