อนุทิน 68027 - วิรัตน์ คำศรีจันทร์

๖๘. ภาวะความทันสมัยทางประชากรและประชากรศึกษา

การเข้าสู่ภาวะความทันสมัยของประเทศต่างๆทั่วโลก นอกจากก่อเกิดความทันสมัยทางเทคโนโลยี วัตถุ กายภาพ ความเป็นเมือง ตลอดจนวิถีการผลิต การดำเนินชีวิต และวัฒนธรรมการพักผ่อนหย่อนใจต่างๆแล้ว ก็ปรากฏภาวะความทันสมัยขึ้นในมิติประชากร กระบวนการเรียนรู้ และวิถีปฏิบัติของประชากรด้วย เช่น การมีลูกมากในอดีตนับว่าเป็นบุญและสร้างกำลังการทำอยู่ทำกิน ในภาวะความทันสมัยถือเป็นปัญหาเศรษฐกิจและสังคม พลเมืองยืดอายุแต่งงานไปจนถึงต้องการอยู่เป็นโสดมากขึ้น ยืดอายุการมีลูกไปจนถึงการมีลูกน้อยคนและไม่ต้องการมีลูก ครอบครัวมีความหมายใหม่ในกรอบที่ต่างจากเดิมมาก เช่น การอยู่ด้วยกันเพื่อแชร์การเช่าที่พักในประเทศก้าวหน้าซึ่งมีแรงกดดันในการเป็นอยู่สูง อยู่คนเดียวหรือแต่งงานเป็นครอบครัวเพศเดียวกันแต่สามารถมีลูกโดยผสมเทียมหรืออุปถัมภ์เด็กทั้งจากในสังคมและต่างประเทศ การแต่งงานและมีครอบครัวของประชากรสูงวัยเพื่อมีเพื่อนชีวิตทดแทนการสูญเสียเครือข่ายดูแลกันของสังคม การกู้คืนชีวิตและปลูกถ่ายอวัยวะซึ่งทำให้ชีวิตและความตายต่างจากเดิม กลายเป็นวิถีความทันสมัย

เขียน 12 Aug 2010 @ 14:46 () แก้ไข 13 Aug 2010 @ 09:32, ()


ความเห็น (0)