อนุทิน 68024 - วิรัตน์ คำศรีจันทร์

๖๗. ๔๓ ปีอาเซียน : มุ่งสร้างเรื่องราวและบันทึกประวัติศาสตร์ใหม่ของอาเซียนและอินโดจีน

การรวมกลุ่มประชาชาติอาเซียนริเริ่มเมื่อปี ๒๕๑๐โดย ๕ ประเทศ คือ ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ นับถึงปีนี้เป็นปีที่ ๔๓ เป็นองค์กรพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศที่มั่นคงและยั่งยืนที่สุดในภูมิภาคนี้ แต่ในภูมิภาคอาเซียนและอินโดจีน ก็มีประวัติศาสตร์ความขัดแย้งและติดกับดักความเป็นชาตินิยมได้ง่าย หากพยายามศึกษาและชำระประวัติศาสตร์กันใหม่ก็จะยิ่งเสี่ยงต่อการถูกฉวยเป็นประเด็นการเมืองและนำไปสู่ความขัดแย้งที่แก้ไขได้ยากยิ่งขึ้น จึงควรเน้นปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ที่สร้างประวัติศาสตร์ชุดใหม่จากพัฒนาการไปข้างหน้า สื่อสารเรียนรู้ บันทึกและสร้างเรื่องราวความร่วมเป็นสุขภาวะสังคมของกันและกัน ซึ่งในวันข้างหน้าจะเป็นประวัติศาสตร์และทุนความร่วมมือเพื่อการอ้างอิงพ้นความเป็นชาตินิยมคับแคบได้มากยิ่งๆขึ้น เมื่อมีบทเรียนชุดใหม่ที่ร่วมกันสร้างขึ้นเพื่ออ้างอิงได้ในบริบทความเป็นจริงใหม่ของโลก จึงจะสามารถทบทวนประวัติศาสตร์ภูมิภาคและพัฒนาประเด็นความร่วมมือกันได้ดีกว่าเดิม

เขียน 12 Aug 2010 @ 13:46 () แก้ไข 13 Aug 2010 @ 11:29, ()


ความเห็น (0)