อนุทิน 67985 - บรรจง ผอ.ไอซีที

  • ฝนตก เข้าโรงเรียนเช้า มีกิจกรรมวันแม่ หนังสือ กคศ.แจ้งผลมาวางที่โต๊ะ
  • ร่วมกิจกรรมวันแม่ เซ็นแฟ้ม เคลียร์งาน โทรฯแจ้งนิพนธ์
  • รับมอบงานสุจิตรา ที่จะไปอบรมพัฒนาก่อนแต่งตั้ง ผอ.หลายวัน นำเงินที่รับมอบงานฝากเข้าตู้เชฟ
  • ส่งหนังสือขอย้ายของบุคลากรทั้งโรงเรียนให้เขต 1
เขียน 11 Aug 2010 @ 14:28 ()


ความเห็น (0)