อนุทิน 67948 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

 • วันแม่เมื่อปี ๒๕๒๗  ฉันเกิดแรงบันดาลใจและตั้งปณิธาน
  ที่จะเลิกกินเนื้อสัตว์   รักษาศีลห้า  ลดละอบายมุขตลอดชีวิต
  ยี่สิบหกปีบนเส้นทางธรรม...บุญรักษาทุกวันคืน
 • ฉันเล่าเรื่องนี้ให้ลูกศิษย์ฟังเพื่อเกิดแรงบันดาลใจในการทำดีเพื่อแม่
  ดีใจได้อ่านเรียงความของลูกศิษย์   ที่ตั้งใจเลิกสูบบุหรี่ซึ่งติดมากว่า ๓  ปีเพื่อแม่
 • โลกอันกว้างใหญ่มีสิ่งที่ควรลดละอีกมากมาย   เพียงแค่บุหรี่มวนเล็ก ๆ
  ยังเลิกไม่ได้แล้วเจ้าจะเอาชนะอะไรได้เล่า ?
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)