อนุทิน 67941 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๑๐๕๖ |

สาย ๆ ตรวจหลักสูตรเทคโนโลยีการศึกษา 5 ปี ที่สำนักส่งเสริมวิชาการฯ เพื่อถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม ส่งเข้ากรรมการกลั่นกรองของ สกอ. ที่บางกอก

บ่าย ๆ คุมสอบสลับกับเพื่อน เพื่อให้เพื่อนไปคุมสอบวิชาที่ตัวเองสอน

และมีฝนตกในอำเภอเมือง เชียงใหม่ อากาศยังร้อนอยู่

หมดภาระการคุมสอบกลางภาคแล้ว ...

ได้ยินข่าว รัฐประกาศปิดวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2553 งดสอน

แต่ยังมีสอนวันพุธที่ 11 สิงหาคม 2553 อยู่ดี ;)

เขียน 10 Aug 2010 @ 14:22 ()


ความเห็น (0)