อนุทิน 67931 - ไกรสิทธิ์ ไกร เกษี

วันนี้ ไปร่วมประชุมสภากาแฟหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสระบุรี ประจำเดือนสิงหาคม ซึ่งวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์เป็นเจ้าภาพ ได้พบปะผู้คนหลากหลายประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เห็นแบบอย่างที่ดี น่าชื่นชม ตั้งแต่ท่าผู้ว่าราชการจังหวัด(ท่านถาวร พรหมมีชัย)เป็นต้นไป ท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงฯเป็นต้นแบบที่ดีด้านการบริหารจัดการน่าศึกษา สภาพภูมิทัศน์ของสถานศึกษาร่มรื่นเย็นสบายเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยแท้ และที่สำคัญอาหารอร่อยบริการดีเยี่ยมมีเพลงอันไพเราะขับกล่อมให้เพลิดเพลิน ขอบคุณอีกครั้งครับสำหรับวันนี้.

เขียน 10 Aug 2010 @ 10:23 ()


ความเห็น (0)