อนุทิน 67912 - ครูใจดี

P

@67911 "...น้ำท่วมโดยพลันทันใด..ตอนนี้ดึกแล้ว...แม่แก้วเอ๋ย..ฝนหลั่งพลั่งพรูไม่ขาดสาย..น้ำฟ้าท่วมดิน..ไหลล้น..แว่วสำเนียงเสียงฝน ดั่งเสียงเจ้ากล่าวคำหวาน ๆๆๆ นานวัน"  ไม่คิดว่าทหารเรือ เอ..หรือพยาบาล จะเจ้าบทเจ้ากลอนอย่างนี้ สุนทรีย์จังนะจ๊ะ

บ้านเรา..เมื่อเช้าจนถึงกลางฟ้าแจ่มน้องเมฆสวยยิ่งนัก ชวนให้ไหลหลง แต่ยามนี้ฟ้าส่งเสียงคลืนๆ ประหนึ่งว่าโกรธใครเสียเต็มประดา... อยากให้ฝนตกนักหนาจะได้หลับฝันดี

เขียน 09 Aug 2010 @ 23:50 ()


ความเห็น (0)