อนุทิน 67907 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๑๐๕๕ |

คนของ สกอ. ที่รับผิดชอบเรื่องการนำเรื่อง หลักสูตรใหม่ตามกรอบ TQF โทรเข้ามาในมือถือส่วนตัว แจ้งเรื่องราวต่าง ๆ ที่ได้นำหลักสูตรเทคโนโลยีการศึกษา 5 ปี ส่งไป ให้มหาวิทยาลัยส่งรูปเล่มตัวจริงได้แล้ว เพื่อจะทำเข้ากรรมการกลั่นกรองอีกทีหนึ่ง

แต่คำอธิบายรายวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยยังมีแก้อยู่เลย ไม่นิ่งสักที

คืนนี้จะแก้ไขตามมหาวิทยาลัยให้เสร็จ เพื่อส่งไฟล์ไปให้น้องทำรูปเล่ม ส่ง สกอ. พรุ่งนี้

เขียน 09 Aug 2010 @ 22:11 () แก้ไข 09 Aug 2010 @ 22:11, ()


ความเห็น (0)