อนุทิน 67906 - รีไซเคิลแมน

    วันนี้มีภารกิจเร่งด่วน ที่ต้องทำก่อนงานอื่นๆ จากที่ได้กำหนดไว้ มีการเปลี่ยนแปลงกะทันหัน นั่นคือ เราต้องช่วยพี่ที่ทำงานในการ ฟอร์แมต backup ข้อมูลและลงโปรแกรมใหม่ กว่าจะเสร็จก็เย็น เพราะว่าต้องช่วยรับส่งเอกสารทำควบคู่กันแทบทั้งวัน

  แม้ว่าจะไม่ใช่งานที่รับผิด ชอบ และไม่ใช่สายงานเดียวกัน แต่เมื่ออยู่รวมกันแล้ว เราต้องช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยกัน โดยเฉพาะเมื่อพี่เขาได้ร้องขอมา เราก็เต็มใจที่จะช่วยอย่างสุดความสามารถ จนเสร็จ ซึ่งเมื่อเห็นพี่เขาทำงานได้ เราก็รู้สึกดีใจที่ได้มีส่วนช่วยให้เขาขับเคลื่อนดำเนินงานต่อไปได้ด้วยดี...

เขียน 09 Aug 2010 @ 22:04 () แก้ไข 09 Aug 2010 @ 22:07, ()


ความเห็น (0)