อนุทิน 67904 - Boo

Boo
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ย้ายออกนอกเมืองมาได้แค่ ๒ อาทิตย์ แต่อยู่เกาะนี้จะครบ ๒ ปีแล้ว วันนี้อสม. สนง. สถิติ มาสัมภาษณ์ข้อมูลสำมะโนประชากรและเคหะประจำปี เพื่อเป็นแนวทางวางแผน กำหนดนโยบาย ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความเป็นอยู่ สาธารณสุข อนามัย สวัสดิการ และโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ หาจำนวนประชากรจริงและประชากรแฝง .. เอ แล้วเรานี่จริงรึแฝงนะ ;) ก็สำเนาฯ ยังอยู่บางกอก บ้านอยู่พังงา ตัวอยู่ภูเก็ต ส่วนใจรึ ๕ ๕ รอนแรมไปทั่วเลย ;)

เขียน 09 Aug 2010 @ 21:00 ()


ความเห็น (0)