อนุทิน #67896

การไร้ความซื่อสัตย์เป็นบ่อเกิดของการฉ้อราษฎร์บัง หลวง คอร์รัปชันที่กัดกินสังคมไทยทุกถึงรากก็เริ่มมาจากการการไร้ความซื่อสัตย์ ต่อตนเองแล้วลามไปถึงสังคม

เขียน:

ความเห็น (0)