อนุทิน 67896 - ราชิต สุพร

การไร้ความซื่อสัตย์เป็นบ่อเกิดของการฉ้อราษฎร์บัง หลวง คอร์รัปชันที่กัดกินสังคมไทยทุกถึงรากก็เริ่มมาจากการการไร้ความซื่อสัตย์ ต่อตนเองแล้วลามไปถึงสังคม

เขียน 09 Aug 2010 @ 15:47 ()


ความเห็น (0)