อนุทิน 67856 - ศรีกรม

  • ๑ ส.ค. เดินทางไปเชียงใหม่ ด้วยสายการบินโอเรียนไทย ถึง เชียงใหม่ ๑๑. นาฬิกา
  • เข้าพักโรงแรม และรับประทานอาหาร
  • ไปไหว้พระที่ มช. เดินขึ้นเขาสักการะครูบาศรีวิชัย
  • ขึ้นดอยสุเทพ และกลับโรงแรม
เขียน 08 Aug 2010 @ 09:31 ()


ความเห็น (0)