อนุทิน 67856 - ศรีกรม

  ติดต่อ

  • ๑ ส.ค. เดินทางไปเชียงใหม่ ด้วยสายการบินโอเรียนไทย ถึง เชียงใหม่ ๑๑. นาฬิกา
  • เข้าพักโรงแรม และรับประทานอาหาร
  • ไปไหว้พระที่ มช. เดินขึ้นเขาสักการะครูบาศรีวิชัย
  • ขึ้นดอยสุเทพ และกลับโรงแรม
  เขียน:  

ความเห็น (0)