อนุทิน 67832 - รีไซเคิลแมน

การวิเคราะห์ตนเองหรือการพิจารณาตนเองเป็นสิ่งที่ดีในการที่จะพัฒนาตนเอง

เพราะพัฒนางานจะรุดหน้าได้ก็เพราะการที่ทีมงานทุกคนมีการพัฒนาตนเอง..

เพราะัขั้นตอนของ PDCA นั้น ต้องใช้ "ใจ" ใส่ในทุกขั้นตอน

งานจะเดินได้ ก็ต้องมีพื้นฐานคือคนเป็นหลัก หากแม่ทีมให้ความสำคัญและใจใส่กับคนในทีมงาน จะทำให้งานบรรลุก้าวหน้าได้ด้วยดีนั่นเอง

เขียน 07 Aug 2010 @ 18:45 ()


ความเห็น (0)