อนุทิน 67832 - รีไซเคิลแมน

  ติดต่อ

การวิเคราะห์ตนเองหรือการพิจารณาตนเองเป็นสิ่งที่ดีในการที่จะพัฒนาตนเอง

เพราะพัฒนางานจะรุดหน้าได้ก็เพราะการที่ทีมงานทุกคนมีการพัฒนาตนเอง..

เพราะัขั้นตอนของ PDCA นั้น ต้องใช้ "ใจ" ใส่ในทุกขั้นตอน

งานจะเดินได้ ก็ต้องมีพื้นฐานคือคนเป็นหลัก หากแม่ทีมให้ความสำคัญและใจใส่กับคนในทีมงาน จะทำให้งานบรรลุก้าวหน้าได้ด้วยดีนั่นเอง

  เขียน:  

ความเห็น (0)