อนุทิน 67831 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

  • โคลงเทิดพระเกียรติวันแม่ของโกทูโนว์
    ภาพสวย ความหมายดีแต่ผิดฉันทลักษณ์เรื่องบังคับเอก โท 
    และควรแก้ไข  การุณ ให้เป็นการุญ  หรือ การุณย์ 
  • ควรบอกใครดีหนอ ?
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)