อนุทิน 67828 - ประกาย~natachoei ที่~natadee

วันนี้ทำงานต้องใช้สมาธิมาก ข้อมูลที่จะต้องวิเคราะห์ อาการ อาการแสดง ของผู้ป่วยที่มาตรวจรักษาด้วยอาการ ILI  มีความเหมาะสมในการส่งตรวจ PCR for H1N1 หรือไม่ เรื่องนี้บอกได้ยากมาก จะต้องศึกษาจากประวัติผู้ป่วยด้วย เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน ใครจะบอกได้ว่าความเหมาะสมคืออะไร จะต้องมี นิยาม  เกณฑ์ ที่ตั้งไว้ โดยใช้เกณฑ์จากส่วนกลาง บางครั้งก็ต้องยืดหยุ่น หาเหตุผลกันไป คงต้องส่งรายงานเป็นแบบ 2 รายงาน รายงานสรุป และข้อมูลดิบให้พิจารณาร่วมกัน

วันนี้ทำได้ประมาณ 30 ราย เหลือเวลาที่จะต้องทำรายงานชิ้นนี้ รองผอ.ให้ส่งก่อนวันพุธนี้  ถ้ารายงานนี้เสร็จไม่ทัน จะร้องเพลงอะไรดี เพราะจะต้องเข้าที่ประชุมผู้บริหาร

อยากทำให้เสร็จภายในวันนี้แต่ก็ทำไม่ได้เพราะต้องประสานการควบคุมโรคอหิวาตกโรคด้วย ใช้เวลาเกือบค่อนวัน

เขียน 07 Aug 2010 @ 17:20 () แก้ไข 07 Aug 2010 @ 17:23, ()


ความเห็น (0)