อนุทิน 67823 - แสงแห่งความดี...

เห็นภาพเด็ก ๆ แล้ว พบว่า ห้วงชีวิต ที่มีอยู่แตกต่างกัน

บางคน มีความสุขมาตลอดช่วงชีวิต

บางคน หาความสุขที่ปลอบประโลมหัวใจ ด้วยตัวแทนและสิ่งที่ยึดเหนี่ยวเฮือกสุดท้ายของชีวิต

ตามหาแง่มุมของความสุขแบบนี้ได้ที่

 

http://gotoknow.org/profile/cliamt

เขียน 07 Aug 2010 @ 16:27 ()


ความเห็น (0)