อนุทิน 67811 - พัฒน์พรชัย (พัฒน์) เมฆวิลัย

ดาว มองต่างมุม ดาว

       นาฬิกา การที่ได้เห็นสรรพสิ่งทั้งหลายย่อมเหมือนกัน แตกต่างกันไปบ้าง
เป็นการมองที่องค์ประกอบ ปัจจัยที่เหมือนกันบ้าง ไม่เหมือนกันบ้าง  อาจ
บอกได้ว่าเป็นการ "มองต่างมุม" นั่นคงหมายถึงการที่คนแต่ละคนอาจมอง
สรรพสิ่งที่เห็นพร้อมกันแต่มองกันคนละจุด  หรือสรรพสิ่งนั้นอยู่ตรงกลาง
แต่ละคนอยู่ต่างที่กันที่จะมอง ทาก

เขียน 07 Aug 2010 @ 08:09 ()


ความเห็น (0)