อนุทิน 67795 - อนงค์ ลิ้มสกุล

วันนี้สอนคณิตศาสตร์ให้เด็ก 5 ห้อง ห้องละ 32 คน มีเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้เป็นเด็กพิเศษ(LD) ประมาณ 10-15 คน วันนี้ขึ้นเรื่องใหม่เล่นเอาครูเหนื่อยหมดแรงกว่าจะทำให้เด็กตอบคำถามเรื่องมุมได้หมดทุกคน แต่ก็ทำให้รู้ว่าถ้าสอนซ้ำไปซ้ำมาเด็กพวกนี้ก็สามารถตอบคำถามง่าย ๆ ได้เหมือนกัน

เขียน 06 Aug 2010 @ 21:48 ()


ความเห็น (0)