อนุทิน 67794 - ประชุม โพธิกุล

ที่จริงมโนกรรม กรรมทางใจคือคิดดีนั้น แม้ตั้งใจจริงที่จะทำ ก็ง่ายกว่ากรรมทางกาย ทางวาจา เพราะเรื่องของความคิดเป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจของเราอย่างแท้จริงไม่เกี่ยวกับผู้ใดหรืออะไรเลย ความคิดอยู่กับเราจริงๆ ไม่มีใครอาจล่วงลำ้กำ้เกินไปบังคับบัญชาได้

สมเด็จพระสังฆราช

เขียน 06 Aug 2010 @ 21:34 ()


ความเห็น (0)