อนุทิน 67782 - กาลเวลา

อยู่พม่าเป็นเวลา ๗ เดือนตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม  ๒๕๕๑  ถึงวันที่  ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๒  ณ  สำนักปฏิบัติวิปัสสนา มหาสีสยาดอ  “ธะ ธะนา ยีตา” (Thathana Yeitha) กรุงย่างกุ้ง ประเทศสหภาพพม่า

 

เขียน 06 Aug 2010 @ 18:38 ()


ความเห็น (0)