อนุทิน 67782 - กาลเวลา

  ติดต่อ

อยู่พม่าเป็นเวลา ๗ เดือนตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม  ๒๕๕๑  ถึงวันที่  ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๒  ณ  สำนักปฏิบัติวิปัสสนา มหาสีสยาดอ  “ธะ ธะนา ยีตา” (Thathana Yeitha) กรุงย่างกุ้ง ประเทศสหภาพพม่า

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)