อนุทิน #67780

  ติดต่อ

  • เช้าติดตามให้ศน.ยงยุทธส่งไฟล์เอกสารประกอบคำขอมาให้ gmail
  • อบรมวันที่ 6 วิทยากร ผศ.ปัทมา สิงหนุต และบ่าย รองไพโรจน์ ทำงานกลุ่ม ผศ.อนุสรณ์มาแจ้งเรื่องการทำข้อสอบ "ต้องได้แผนพัฒนา และแผนปฏิบัติการ"กลับไปทุกคน
  เขียน:  

ความเห็น (0)