อนุทิน 67780 - บรรจง ผอ.ไอซีที

  • เช้าติดตามให้ศน.ยงยุทธส่งไฟล์เอกสารประกอบคำขอมาให้ gmail
  • อบรมวันที่ 6 วิทยากร ผศ.ปัทมา สิงหนุต และบ่าย รองไพโรจน์ ทำงานกลุ่ม ผศ.อนุสรณ์มาแจ้งเรื่องการทำข้อสอบ "ต้องได้แผนพัฒนา และแผนปฏิบัติการ"กลับไปทุกคน
เขียน 06 Aug 2010 @ 17:30 ()


ความเห็น (0)