อนุทิน 67777 - โสภณ เปียสนิท

รับงานแปลหลักสูตรจากอ.กิ่งหัวหน้าสาขา กจอ. 12 แผ่น แต่ไม่เต็มแผ่นหรอก เลือกแปลเฉพาะคำสำคัญ ที่คัดเลือกไว้แล้ว แต่ก็ยังดีที่ทำตัวเป็นประโยชน์แก่สังคมในวิชาที่ถนัด

เช้ามีคุมสอบเกี่ยวกับวิชาบัญชี บ่ายว่าง มีเวลาวางแผนการเขียนเรื่องสั้นประกวดของกองทัพบก เรื่อง พลิกฟื้นผืนป่าด้วยพระบารมี ใครสนใจก็เชิญนะครับ มีรางวัลด้วยนา ลองเข้า google หาดูได้เลย

เขียน 06 Aug 2010 @ 16:05 ()


ความเห็น (0)