อนุทิน 67776 - สุริยพร ยิ่งเจริญกิจขจร

ชาติเชื้อแฮ้งอย่าเหม็นสาบกุยกัน ผูกสัมพันธ์ไมตรีให้อักแพงกันเอาไว้

ไผมีงานหนักหนาให้ซ่อยซูกันอย่าย้านลื่น ไผขี้คร้านกะไขแก้แม่นซ่อยกัน

 ชมรมวิ่งเพื่อสุข มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เขียน 06 Aug 2010 @ 15:55 ()


ความเห็น (0)