อนุทิน 67766 - ครูอ้อย แซ่เฮ

  • สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กำหนดให้มีการติดตามผลการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานขั้นพื้นฐานฯในโรงเรียนต้นแบบ  มีการเตรียมเอกสารและ บุคลากรเข้าร่วมการติดตามผล
  • ครูอ้อยก็เป็นหนึ่งในนั้น  ที่ไม่ได้เช้าสอน  แต่มาฟังและพูด ให้คณะกรรมการฟัง
  • เมื่อคณะกรรมการกลับไปแล้ว ได้งานไปเต็มมือ
  • แต่เรา ทุกคน ต้องสอนชดเชย
เขียน 06 Aug 2010 @ 06:33 ()


ความเห็น (0)