อนุทิน 67748 - ครูใจดี

ค่ายโครงงานวิทยาศาสตร์วันที่2 กิจกรรมค่อนข้างแน่น เริ่มที่การสร้างแบบสอบถามการวิจัย ต่อด้วยความปลอดภัยในอาหาร การตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหารเครื่องสำอาง หมอแจ๋ว สสจ.อต.นร.อย.น้อยเป็นผู้ให้ความรู้ นักเรียนสนใจมาก เพราะได้ทราบว่าตัวอย่างของอาหารและเครื่องสำอางที่สุ่มนำมาตรวจสอบนั้นมีการปนเปื้อนหรือมีสารเคมีที่เป็นอันตรายหรือไม่ ครูใจดีรับผิดชอบกิจกรรมการออกแบบการทดลอง ทดสอบเรื่องกรดและการย่อยสลายของแคลเซียมตามสมมติฐานที่นักเรียนตั้งไว้ หลังเบคบ่ายเป็นการสำรวจสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน แบ่งเด็กเป็น5กลุ่ม กลับมานำเสนอผลการสำรวจเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อดีข้อเสียและข้อควรปรับปรุงสิ่งแก้ไข ทำให้ทราบปัญหาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่จะนำไปสู่การทำโครงงานกิจกรรมสุดท้ายของวันนี้ คือการประดิษฐ์ของจากเศษขยะกลุ่มละ1ชิ้นพร้อมนำเสนอแนวความคิด ระบุประโยชน์ที่จะนำกลับไปใช้ใหม่ รับช่วงยาวทั้งภาคบ่าย วันนี้เหนื่อยจัง

เขียน 05 Aug 2010 @ 19:42 ()


ความเห็น (0)