อนุทิน 67724 - บรรจง ผอ.ไอซีที

  ติดต่อ

  • เจ็บคอ เช็คงานที่คั่งค้าง ไปอบรม วันที่ห้า
  • ผอ.สมภูมิ เป็นวิทยากรอีกวัน ทำกิจกรรมนำยุทธศาสตร์ไปใช้
  • เย็นไปประชุมสหกรณ์
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)