อนุทิน 67724 - บรรจง ผอ.ไอซีที

  • เจ็บคอ เช็คงานที่คั่งค้าง ไปอบรม วันที่ห้า
  • ผอ.สมภูมิ เป็นวิทยากรอีกวัน ทำกิจกรรมนำยุทธศาสตร์ไปใช้
  • เย็นไปประชุมสหกรณ์
เขียน 05 Aug 2010 @ 06:38 () แก้ไข 05 Aug 2010 @ 20:26, ()


ความเห็น (0)