อนุทิน #67724

  • เจ็บคอ เช็คงานที่คั่งค้าง ไปอบรม วันที่ห้า
  • ผอ.สมภูมิ เป็นวิทยากรอีกวัน ทำกิจกรรมนำยุทธศาสตร์ไปใช้
  • เย็นไปประชุมสหกรณ์
เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)