อนุทิน 67702 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๑๐๔๗ |

วันนี้ใช้ Windows Live Messenger ช่วงเที่ยง เพื่อส่งไฟล์ไปให้น้องเจ้าหน้าที่ที่คณะฯ ให้ช่วยไลโซแนวการสอนที่จะต้องแจกนักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู เย็นวันนี้ 50 ชุด

เทคโนโลยี ทำให้การทำงานง่ายขึ้น หากรู้จักใช้อย่างเหมาะสม

เขียน 04 Aug 2010 @ 16:48 () แก้ไข 04 Aug 2010 @ 16:48, ()


ความเห็น (0)