อนุทิน 67700 - ครูใจดี

การเข้าค่ายโครงงาน(เชิง)วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพที่ดีวันแรก จากที่เป็นเจ้าของโครงการ จึงต้องเหนื่อยเป็นพิเศษต้องลุกขึ้นมาเตรียมงานทั้งๆที่สุขภาพที่ยังแย่ๆอยู่เชิญวิทยากรจาก สสจ.อต.เตรียมเอกสารการอบรม ประสานงานกับศูนย์วิทย์ ม.ราชภัฎ อต.เพื่อขอสารเคมีมาใช้ในการทดลอง นักเรียนที่เข้าค่ายสนใจและกระตือรืนร้นดีมากชื่นใจหายเหนื่อย ทำหน้าที่พิธีกรดำเนินการตลอดการอบรม เป็นวิทยากรหลักให้ความรู้เรื่องกระบวนการทางวิทยาศาตร์ ตรวจสอบอาหารปนเปื้อน ออกแบบและการตั้งสมมุติฐานการทดลอง เอ่อกลายเป็นครูวิทยาศาสตร์ไปแล้ว ดร.กิตติ เมืองตุ้ม ภาควิชาชีววิทยา มาตรวจเยี่ยมค่ายให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานก็ดีนะเหนื่อยแต่สนุกดี นำนันทนาการกับเด็กๆ ด้วย ฮาดี ปวดหัวเวียนหัวก็กินยาเอา

เขียน 04 Aug 2010 @ 15:56 ()


ความเห็น (0)