อนุทิน 67696 - นายสามารถ เศรษฐวิทยา

ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน   สถาบันวิจัยและพัฒนากำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน  จ.นครปฐม  จึงได้จัดการฝึกอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีเทคนิคการปลูกและการผลิตมะนาวนอกฤดู  ในวันที่5-6 สิงหาคม พ.ศ.2553  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ 

                                         โทร. (034) 351934  ภายใน วันที่ 4 สิงหาคม 2553

เขียน 04 Aug 2010 @ 13:47 ()


ความเห็น (0)