อนุทิน 67664 - วราภรณ์

วราภรณ์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
 • ตอนเย็นขุดดินปลูกพริก  ปลูกมะเขือ  ฟันไส้เืดือนตายอีกแล้ว...
  ขอโทษไม่ได้ตั้งใจจริง ๆ
 • ศีลขาดคราวใดจิตหม่นหมองทุกที  บาปทำให้ใจเป็นทุกข์จริง ๆ
 • บ่อยครั้งที่ฉันทำบาปเพราะขุดดิน   เิริ่มเข้าใจอย่างถ่องแท้
  ทำไมจึงห้ามมิให้ภิกษุขุดดินฟันหญ้าถือเป็นอาบัติปาจิตตีย์
  เพราะมีสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยอาศัยอยู่ใต้ดินที่เรามองไม่เห็นนี่เอง
  ไม่ใช่เรื่องเล่นแต่เป็นเรื่องจริงที่ต้องรับผิดชอบผลกรรม
เขียน 03 Aug 2010 @ 19:49 () แก้ไข 03 Aug 2010 @ 19:57, ()


ความเห็น (0)