อนุทิน 67664 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

 • ตอนเย็นขุดดินปลูกพริก  ปลูกมะเขือ  ฟันไส้เืดือนตายอีกแล้ว...
  ขอโทษไม่ได้ตั้งใจจริง ๆ
 • ศีลขาดคราวใดจิตหม่นหมองทุกที  บาปทำให้ใจเป็นทุกข์จริง ๆ
 • บ่อยครั้งที่ฉันทำบาปเพราะขุดดิน   เิริ่มเข้าใจอย่างถ่องแท้
  ทำไมจึงห้ามมิให้ภิกษุขุดดินฟันหญ้าถือเป็นอาบัติปาจิตตีย์
  เพราะมีสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยอาศัยอยู่ใต้ดินที่เรามองไม่เห็นนี่เอง
  ไม่ใช่เรื่องเล่นแต่เป็นเรื่องจริงที่ต้องรับผิดชอบผลกรรม
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)