ติดต่อ

อนุทิน #67635

http://huso.pn.psu.ac.th/Sociology-Pattani/index.php

โครงการประชุมทางวิชาการระดับชาติสาขาสังคมวิทยา ครั้งที่ 4
เรื่อง “ แผ่นดินเดียวกัน แต่อยู่คนละโลก? : สังคมวิทยากับจินตนาการเพื่ออนาคต ”

ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  เขียน:  

ความเห็น (0)