อนุทิน 67635 - เสียงเล็กๆ فؤاد

http://huso.pn.psu.ac.th/Sociology-Pattani/index.php

โครงการประชุมทางวิชาการระดับชาติสาขาสังคมวิทยา ครั้งที่ 4
เรื่อง “ แผ่นดินเดียวกัน แต่อยู่คนละโลก? : สังคมวิทยากับจินตนาการเพื่ออนาคต ”

ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เขียน 02 Aug 2010 @ 22:46 ()


ความเห็น (0)