อนุทิน 67632 - phongthan

phongthan

ชาโล  มหาชาโล  ชาลัง  มหาชาลัง  ชาลิเต  มหาชาลิเต  ชาลิตัง  มหาชาลิตัง  มุตเต  มุตเต  สัมปัตเต  มุตตะ  มุตตะ  สัมปัตตัง  สุตตัง  คมิติ  มัคคยีติ  ทิฎฐิลา  ทัณฑลา  โรคิสา  กะระลา  ทุพพลา  ริตติ  ริตติ  สิตติ  สิตติ  กิตติ  กิตติ  มิตติ  มิตติ  จิตติ  จิตติ  มุตติ  มุตติ  จุตติ  จุตติ  ธารณี  ธารณีติ  อิทัง  ปริตตัง

พระคาถานี้  สำหรับภาวนาเมื่อเวลาชะตาเสีย  เกิดความเดือดร้อนต่างๆ ในชีวิต  แล้วชะตาดีขึ้น  และหายเดือดร้อน  เกิดความสุข  ความเจริญในชีวิตตลอดไป

เขียน 02 Aug 2010 @ 21:51 ()


ความเห็น (0)