อนุทิน 67604 - บุษยมาศ

  ติดต่อ

วันนี้เข้าร่วมการอบรมกับทีมงาน KM ณ ห้อง IT 105 อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  เกี่ยวกับ การพัฒนาทีมสนับสนุนการจัดการความรู้เพื่อขับเคลื่อนการจัดการองค์ความรู้  โดยใช้ Go to Know

  เขียน:  

ความเห็น (0)