อนุทิน 67604 - บุษยมาศ

วันนี้เข้าร่วมการอบรมกับทีมงาน KM ณ ห้อง IT 105 อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  เกี่ยวกับ การพัฒนาทีมสนับสนุนการจัดการความรู้เพื่อขับเคลื่อนการจัดการองค์ความรู้  โดยใช้ Go to Know

เขียน 02 Aug 2010 @ 11:22 ()


ความเห็น (0)