อนุทิน #67604

วันนี้เข้าร่วมการอบรมกับทีมงาน KM ณ ห้อง IT 105 อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  เกี่ยวกับ การพัฒนาทีมสนับสนุนการจัดการความรู้เพื่อขับเคลื่อนการจัดการองค์ความรู้  โดยใช้ Go to Know

เขียน:

ความเห็น (0)